Trang chủThế giới quanh taNgười dân Thượng Hải, Bắc Kinh chen chúc đi làm bất chấp COVID-19